آرزو دین پرست

متخصص مشاوره  ازدواج  متخصص مشاوره  خانواده  متخصص مشاوره پیش از طلاق  متخصص اختلالات روانی رفتاری  متخصص هیپنوتیزم و هیپنوتراپی 

مدیریت مرکز مشاوره آوای مهر

استاد یوگا و یوگانیدرا، یوگانیدرا، پرانایاما و مدیتیشن دوره دیده از ریشی کش هندوستان، مهد یوگای جهان

دارنده مدرک رکی و یومیهوتراپی از ژاپن

دارنده مدرک ypt (یوگا، پیلاتس و تایچی)

دارای مدارک آورماتراپی، آیورودا، رفلوکسولوژی از کرالای هندوستان

دارنده مدارک رویکردهای: CBT, ACT, EMDR, Mindfulness, Hypnotherapy, Sex therapy

مؤلف کتاب های تمرکز معنوی، اثر بخشی ورزش بر عزت نفس، خنده درمانی

چاپ مقاله خنده درمانی در ژورنال فوندامنتال هندوستان

مقاله زوج درمانی در ژورنال تخصصی روانشناسی

حضور و نشست در هم اندیشی مبارزه با مواد مخدر در سالن اجلاس سران

موفق به دریافت گواهی نامه از رئیس طرحواره درمانی جهان پروفسور رودریگر

موفق به دریافت گواهینامه از رئیس طرحواره درمانی روسیه دکتر پاورل کاسیانیک و دکتر النا رومانوا

مدرس بهزیستی در حوزه پیشگیری از معلولیت ها، برگزار کننده کارگاه های مختلف روان شناسی ویژه روانشناسان، مشاورین و عموم

مصاحبه در مجله پیشخوان

مدیریت مرکز مشاوره آوای مهر