چه رشته ای به درد من میخورد ؟

انتخاب رشته مناسب همیشه یکی از دغدغه های اصلی دانش آموزان بوده است. برخی از دانش آموزان به طور کلی برنامه مشخصی را برای آینده خود در نظر گرفته اند و از انتخاب خود اطمینان دارند. اما برخی دیگر از دانش آموزان می بایست با کمک مشاوره ها و یا ادامه مطلب…