چگونه هدف گذاری سالانه کنیم؟

چگونه هدف گذاری سالانه کنیم؟

بسیاری از ما هر وقت آخر سال میشود ، شروع میکنیم به ارزیابی کردن خود و هدف گذاری سالانه سال بعدی. در این به یاد مشکلات ، خاطرات بد یا خوب مان در طی سال می افتیم . اما مشکلی که در اکثر ما وجود دارد این است که ، ادامه مطلب…