خانواده موفق اصول راز و رمز

خانواده موفق راز ها, رمز ها

خانواده موفق در یک نگاه خانواده ای است با شاخصه هایی از جنس اشتراک فرهنگی، اشتراک عقاید، تفاهم اخلاقی و احترام متقابل. شاخصه هایی که جزئی از زندگی هستند نه کل آن.   خانواده همواره کانون توجه همه دولتمردان و حکومت ها بوده و هست چرا که خانواده، جامعه کوچکی ادامه مطلب…

فرزندی خوش بین مثبت و شاداب با این اصول تربیتی

نیاز به خوشبینی و داشتن باور مثبت به دنیا بیش از همه در وضعیت زندگی امروز بشر احساس می‌شود. در واقع با دیدن نیمه پر لیوان می‌توان بنیاد موفقیت در زندگی را ساخت و ضروری است که خوشبینی را از کودکی در فرزندانمان نهادینه کنیم. به گزارش ایسنا و به نقل از ادامه مطلب…