فرخنده رفیعیان

 

روانشناس، مدرس دانشگاه 

با بیش از 15 سال سابقه موفق در درمان و تدریس دانشگاه

متخصص مشاوره  ازدواج متخصص مشاوره  خانواده متخصص مشاوره پیش از طلاق متخصص اختلالات روانی رفتاری 

مدرس دانشگاه

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور

دارنده مدرک تربیت مشاور رفتارشناسی با مدل جهانی DISC

دارنده مدرک درمان زوج درمانی شناختی – رفتاری

گواهی دوره های پیش از ازدواج

دارنده مدارک رویکردهای: CBT, AC , Sex therapy

متخصص درمان اختلالات روانی رفتاری

متخصص طرحواره درمانی

متخصص زوج درمانی

برگزار کننده کارگاه های مختلف روان شناسی ویژه روانشناسان، مشاورین و عموم