فرخنده رفیعیان

وانشناس، مدرس دانشگاه 

با بیش از 15 سال سابقه موفق در درمان و تدریس دانشگاه

متخصص مشاوره  ازدواج  متخصص مشاوره  خانواده  متخصص مشاوره پیش از طلاق  متخصص اختلالات روانی رفتاری 

مدرس دانشگاه