فاطمه ابراهیمی

  • متخصص مشاوره ازدواج
  • متخصص  زوج درمانی
  • متخصص مشاوره خانواده
  • متخصص مداخله در خیانت
  •  مشاوره پیش از طلاق
  • متخصص  درمان اضطراب، افسردگی و وسواس

 

  • دارای گواهی آموزش ” اخلاق حرفه ای ” از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران 

 

  • دانش آموخته سبکهای فرزند پروری کودک و نوجوان از موسسه روانشناسی دانشگاه تهران