کودکان

بهترین تربیت کودک

بهترین راه تربیت کودک چیست؟ تربیت کودک میتواند مهمترین دلمشغولی یک زوج باشد.یک تربیت صحیح میتواند تضمین کننده آینده یک کودک باشد.اگر فرزند شما تربیت مناسبی ببیند میتواند واکنش مناسبی نسبت به مشکلات طبیعی زندگی مرور بیشتر

توسط hesam، قبل
کودکان

تربیت نوجوان (بخش اول)

نوجوانی دوران اسرار امیزیست.دورانی با تغییرات بزرگ و برزخی بین کودکی و بزرگسالی.دورانی که فرزند شما احساساتی دارد که بسیاری از انها را بیان نمیکند و این هم خودش را و هم دیگران را ازار مرور بیشتر

توسط hesam، قبل