روانشناس کیست ؟ روانشناسی چیست؟

روانشناس کیست ؟

برای اینکه بدانیم روانشناس کیست ؟ ، ابتدا باید روانشناسی را تعریف کنیم .  تعریف روانشناسی علم روانشناسی یعنی بررسی رفتار و مسیر های ذهنی موجودات زنده خصوصا انسانها درچارچوب متدهای علمی است . اندیشه فکر  ما منشا تمامی اعمال و رفتار های ماست . بنابر این درک و حل ادامه مطلب…