مرکز مشاوره و روانشناسی کودکان در شرق تهران تهرانپارس

مرکز مشاوره اوای مهر در شرق تهران مرکز مشاوره کودکان رفتار شناسی و مشکلات کودکان و حل ان به وسیله مشاوره توسط دکتر ارزو دین پرست تربیت کودکان یکی از دغدغه هایی است که همه خانواده ها برای انها هستند و پدرمادر همیشه دنبال این هستند که بهترین تربیت و ادامه مطلب…

مرکز مشاوره ازدواج در شرق تهران تهرانپارس

مرکز مشاوره ازدواجمرکز ارام اوا مشاوره پیش در حین و بعد از ازدواج زیر نظر استاد ارزو دین پرست متخصص مشاوره ازدواج و تمامی مشکلات برایزوج های جوان که در شرف ازدواج هستند مشاوره یکی از اساسی ترین راه هایشناخت مناسب طرف مقابل میباشد دلیل اینکه بزرگان و خیلی از ادامه مطلب…