مرکز مشاوره کودک در پاسداران

مرکز مشاوره کودک در پاسداران

چرا انتخاب مرکز مشاوره کودک در پاسداران اهمیت دارد؟ امروزه کودکان به دلیل دسترسی آسان به شبکه های مجازی و عدم برقراری ارتباط حقیقی با محیط پیرامون و افراد مختلف، دچار مشکلات متعددی می شوند. البته، سایر مشکلات نیز می تواند روحیه کودک را تحت تاثیر قرار دهد. کلیک کنید ادامه مطلب…