مریم مدبیگی
مریم مدبیگی

روانشناس و درمانگر تحلیلی شناختی رفتاری 

 هیپنوتراپیست

دارای گواهینامه مهارت های ازدواج (قبل ،حین و بعد از ازدواج ) از وزارت ورزش و جوانان استان تهران 

مدرس شهرداری در زمینه مهارت های زندگی و توسعه فردی

برگزار کننده کارگاه های روان شناسی و خودشناسی

دارای مدارک رویکرد های  CBT .TA. Schema .NLP. Hypnotherap.Analytic  psychology