محبوبه اشرف پور

متخصص مشاوره ازدواج

متخصص مشاوره خانواده

متخصص زوج درمانی

متخصص مشاوره پیش از طلاق

متخصص مشاوره خیانت 

روانشناس كودك و نوجوان

متخصص مشاوره های فردي و روان تحلیلی   

درمانگري پيشرفته rebt

مدرس مهارت هاي زندگي

عضو سازمان نظام مشاوره و روانشناسي ايران