مزازای مراجعه به یک روانشناس خوب در شرق تهران
سید علی حسینی

متخصص روان شناسی بالینی  و روان درمان گر – متخصص تشخیص و درمان اختلالات روانی کودک و بزرگسال –  متخصص تشخیص و درمان مشکلات فردی