سمیه علومی

سمیه علومی

سمیه علومی

سمیه علومی ( مرکز تهرانپارس )

روانشناس، روان درمانگر، مشاور ازدواج و خانواده

متخصص مشاوره  ازدواج 

– متخصص مشاوره  خانواده

 – متخصص مشاوره پیش از طلاق

 – متخصص مشکلات فردی و اختلالات روانی، رفتاری و خلقی 

– متخصص اختلالات روانی رفتاری 

 

مدرس دانشگاه

کاندید دکترای تخصصی روانشناسی بالینی

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران

عضو خانه روانشناسان، مشاوران و حرف یاورانه

 

دارای گواهینامه  درمان شناختی رفتاری

دارای گواهینامه  طرحواره درمانی

دارای گواهینامه زوج درمانی شناختی رفتاری

دارای  گواهینامه  مشاوره پیش از ازدواج

اتخاذ گواهی دوره آموزش برای آموزش دهنده ، (Train of Trainer) ToT

ترجمه و چاپ کتاب اضطراب اجتماعی

ترجمه و چاپ کتاب اختلالات اضطرابی و حملات وحشتزدگی را متوقف کنید

ترجمه و چاپ کتاب راهنمای اختلال وسواس فکری عملی

 

دارای  مقاله علمی پژوهشی تحت عنوان مقایسه مسئولیت پذیری، رشد اجتماعی و مهارت‌های ارتباطی در فرزندان شاهد