سرکار خانوم مهتاب مجردی

سرکار خانوم مهتاب مجردی
سرکار خانوم مهتاب مجردی

 • مدرس مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش صدا و سیما
 • مجری و کارشناس برنامه های آموزشی شبکه آموزش صدا و سیما
 • مربی بین المللی بازیهای حرکتی از کشور سوئیس-
 • مدرس دانشگاه پیام نور
 • پژوهشگر و مربی استعدادیابی برتر کشور
 • عضوسازمان نظام مشاوره و روانشناسی کشور
 • مشاور کودک و نوجوان
 • مدرس رسمی آموزش خانواده
 • مدرس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 • متخصص و مدرس اختلالات یادگیری
 • متخصص تثبیت یادگیری با بازی
 • متخصص استعدادیابی کودکان و نوجوانان
 • داور جشنواره خوارزمی
 • رتبه اول کشور در جشنواره ی بازی و یادگیری
 • مدیر و موسس آکادمی بازی و یادگیری