زهرا نیک عهد

  • متخصص مشاوره ازدواج
  • متخصص مشاوره خانواده
  • متخصص  مشاوره های فردی

 

عضو سازمان نظام روانشناسی ایران 

عضو انجمن هیپنوتیزم بالینی ایران 

 

دارای گواهی نامه دوره  پیشرفته هیپنوتیزم ازانجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران

 

دارای گواهی نامه دوره پیشرفته آموزشی ISTDP

 

دارای گواهی نامه هیپنوتیزم درمانی اختلالات سایکوسوماتیک و اختلالات درد از کشور  اتریش

 

دارای گواهی نامه هیپنوتیزم درمانی اختلالات وسواس و اختلالات اضطرابی     از کشور لهستان 

 

✔ 

 

عضو  دومین همایش بین المللی هیپنوتیزم بالینی(می 2013)

 

✔ عضو  اولین کنگره آسیایی هیپنوتیزم بالینی(اکتبر 2019)

 

دارای گواهی نامه دوره آموزشی مهارتهای زندگی کودکان 6تا 12 سال از معاونت  بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

دارای گواهی نامه دوره تسهیلگری خودمراقبتی از معاونت  بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

دارای گواهی نامه دوره آموزشی عالی آزاد اصول و مهارتهای بازی با کودکان با نیازهای ویژه از کالج

دانشگاه فردوسی مشهد

 

دارای گواهی نامه کارگاه آموزشی مهارت های پیش از ازدواج از مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد

 

دارای گواهی نامه کارگاه آ موزشی مهارتهای زندگی از مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

متخصص هیپنوتیزم برای کاهش اشتها و درمان چاقی 

 

 

گذراندن دوره سوپروژن جناب آقای دکتر امیرهوشنگ باقری(روانپزشک)

عضو  طرح پیراپزشکان وزارت بهداشت در شبکه بهداشت بهارستان استان تهران

ویراستاری علمی کتاب های روانشناسی 

کلیک کنید :

مرکز مشاوره شمال تهران