الهام نقاش زاده

الهام نقاش زاده

الهام نقاش زاده

الهام نقاش زاده ( مرکز تهرانپارس )

متخصص مشاوره و درمان کودک و نوجوان

متخصص مشاوره  خانواده

متخصص زوج درمانی

متخصص مشاوره پیش از ازدواج

متخصص مشاوره های فردی

دانش آموخته ی متد جدید – راه حل محور – زیر نظر دکتر بن فورمن در کشور فنلاند

دارای مدارک بین المللی زوج درمانی

با بیش از ده سال سابقه فعالیت در کلینیک های روانشاسی   معتبر

 

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره   کشور  

 عضو انجمن ازدواج و خانواده ایران

عضو انجمن روانشناسی ایران

 

دارای مدرک مربی گری مهارت های زندگی از دانشگاه های تهران

دارای مدارک معتبر از جهاد دانشگاهی علوم پزشکی ایران

دارای سه مقاله بین المللی چاپ شده ISI 

مولف کتاب* کدام شخصیت مدیر است *